MTBIKER odporúča Sereďmaratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
Miesto konania:
Námestie Slobody, Sereď

Dátum konania:
21.05.2017

Čas štartu:
10:30 hod., ostrý letmý štart v Šintave pred firmou ADA WASTE / 2 km od štartu

Prezentácia-kancelária:
Námestie Slobody Sereď, 7:30 – 10:00

Pri prezentácii obdrží pretekár čip, štartovné číslo, lístok na stravu a tombolu, výživové doplnky, banán + pamätnú medailu. Pretekári budú vybavení čipmi, firma Videocom Štancel s.r.o. Po pretekoch treba vrátiť! Výška škody pri strate alebo poškodení čipu je 80 €, hradí pretekár!

Prihlášky:
- online TU.
Kontakt: info@cyklosered.sk, 0903 532893, 0910 189800

Štartovné a platby:
Prihlásení online - 15 € pri úhrade prevodom do 14.05.2017
V deň štartu - 25 € v hotovosti
Číslo účtu: 0201755426/0900, Slovenská sporiteľňa IBAN: SK9809000000000201755426
Variabilný symbol: pri online registrácii je to ID kód, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili, pri inom spôsobe uveďte dátum narodenia DDMMRR + do poznámky uviesť meno!! Pre výšku štartovného je rozhodujúci dátum úhrady, preto Vás prosíme o úhradu ihneď po registrácii.

Zahraniční pretekári môžu platiť v deň štartu podľa dátumu online registrácie.
Držitelia preukazu ŤZP a pretekári nad 60 rokov - štartovné 10 €, aj v deň štartu.

Kategórie:

A: 17 – 29 r., ( 2000-88 )
B: 30 – 39 r., ( 1987-78 )
C: 40 – 49 r., ( 1977-68 )
D: 50 – 59 r., ( 1967-58 )
E: 60 a viac rokov, ( 1957-xx )
F: Ženy, ( 2000-xx )
G: Súťaž družstiev
H: Retro ( 2000-xx )

Občerstvenie: Bufet v sedle Havran (70 km), banán a iné - bufet bude k dispozícii do 13:30. V cieli teplé jedlo a nealko.
Ceny: Prví piati v cieli finančná odmena. Prví traja v každej kategórii získajú vecné ceny. Súťaž družstiev - minimálne štvorčlenné družstvá, rozhoduje poradie a dosiahnutý čas v cieli.
Prémie: Horská prémia - sedlo Havran (70 km), Rýchlostná prémia – obec Dvorníky
Tombola: Hlavná cena - mestský bicykel. Ďalšie zaujímavé vecné ceny od sponzorov a partnerov podujatia.
Upozornenie: Ostrý štart za mestom Sereď!! Kategória OPEN znamená, že vyhodnotenie bude spoločné pre registrovaných aj neregistrovaných cyklistov a cyklistky celkovo a podľa určených kategórií.

TRASA PRETEKOV
Cesty I. a II. triedy, kvalitný asfalt.
Vzdialenosť celkovo: 116 km
Celkové prevýšenie: 1 250 m

Trasa pretekov:
Sereď - Šintava - Šoporňa - Pata - Báb - Rumanová - Rišňovce - Alekšince - Lukáčovce - Pastuchov - Koplotovce - Jalšové - Sokolovce - Ratnovce - Banka - Radošina - Ardanovce - Šalgovce - Orešany - Horné Otrokovce - Tepličky - Hlohovec - Bojničky - Dvorníky - Vinohrady nad Váhom - Šintava - Sereď

V obci Šintava pred firmou ADA WASTE – 2 km ostrý letmý štart. Trať zabezpečená organizátormi, dobrovoľnými hasičmi a políciou. Trasa vyznačená žltou farbou na ceste a tabuľkami žltej farby s čiernou šípkou smeru jazdy, nad úrovňou cesty.

Záver: Vyhlásenie výsledkov o 15:00, tombola po vyhlásení výsledkov
Kategória Retro: Bicykle v tejto kategórii musia spĺňať nasledovné podmienky - radiace páčky na ráme bicykla, brzdové bovdeny vedené vrchom, pedále s košíkmi, žiadne karbónové komponenty.
Dôležité upozornenia: Preteky budú prebiehať za plnej dopravnej premávky. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov, rozhodcov a polície. Zákaz vozenia sa cyklistov a cyklistiek v pelotóne bez pridelených štartových čísel. Na trati bude zabezpečený bezproblémový prejazd pelotónu v jednotlivých križovatkách a odbočkách. Značenie na ceste žltou farbou v tvare šipky. HP a RP označená v metroch (500,300,100). Obmedzený počet doprovodných vozidiel, organizátor pridelí označenie číselne 1-6, poradie v pelotóne určí hlavný rozhodca. Preteká sa na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Písomné protesty a pripomienky v kancelárii najneskôr 15 min. po vyhlásení výsledkov pretekov. Povinné cyklistické prilby! Zberné vozidlo a sanitka sa bude pohybovať na konci pelotónu. Minimálny počet k vyhodnoteniu kategórie – 5 pretekárov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise.

Viac informácií nájdete TU.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára